profiel
diensten
visie
contact

volgend jaar

volgend jaar lach je d’r om

achter de wolken schijnt toch de zon

kijk niet achterom

lachen is gezond

 

alex klaasen en martine sandifort

vandaag

morgen, volgende week, volgend kwartaal wordt en is alles beter
maar nu vandaag, gisteren, vorige week, vorig kwartaal zijn er grote problemen

na regen komt echter niet vanzelf zonneschijn,
daar moeten we hard voor werken

logistiek proces

het logistiek proces van uw organisatie volgt de missie van uw organisatie
en het wordt ingericht volgens de daarvan afgeleide strategische, tactische en operationele keuzes

het ingerichte logistiek proces voert haar taken uit volgens vooraf vastgelegde procedures en werkinstructies en dit moet leiden tot het gewenst resultaat

bij het uitvoeren van het logistiek proces heerst een natuurlijk spanningsveld tussen
logistieke kostenbeheersing en het voldoen aan klant- en leverancierwensen

streven naar vroegtijdige orders, tijdige voorinformatie, grote series, weinig productvariaties
(type, kleur), gespreide uitlevering, nauwelijks spoedorders, etc.

late orderacceptatie, spoedorders, gebrek aan voorinformatie, vele productvariëteiten,
kleine aantallen, etc.

mensenwerk

het logistiek proces is een interactie tussen medewerkers, collega’s, managers en directie onderling
in wisselwerking met klanten, leveranciers, overheid, belangengroepen, etc.
kortom mensenwerk

de juiste goederen, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment op de juiste plaats krijgen
is en blijft mensenwerk

afspraken

de overeenkomst met de klant bevat de afspraken die het gewenst resultaat definiëren
het is noodzaak, dat deze service afspraken helder en eenduidig worden opgesteld, waardoor

operationele processen
routinematig uitgevoerd worden
eenduidige beslispunten bevatten
effectief en efficiënt verlopen

bij afwijkende klantwens
communicatie met andere afdelingen en de klant soepel verloopt
beslissingen binnen vooraf bepaalde kaders worden genomen

afspraken – helder en eenduidig vastgelegd en gecommuniceerd in de organisatie –
zijn de basis voor gewenst gedrag en resultaat
en voor een dynamisch logistiek proces dat adequaat reageert op wisselende omstandighedenLeveringsvoorwaarden               Disclaimer               Copyright 2006 Gilenama