profiel
diensten
visie
contact

bucket

there's a hole in my bucket, dear Liza, dear Liza,

there's a hole in my bucket, dear Liza, a hole

 

go fix it, dear Henry, dear henry, dear Henry,

go fix it, dear Henry, dear henry, fix it,

 

with what shall I fix it, dear Liza, dear Liza,

with what shall I fix it, dear Liza, with what

 

with a ...

 

traditional American song

project management

uw organisatie wordt geconfronteerd met een grote aanpassing

nieuwe klant, nieuwe dienst, nieuwe producten, andere marktgebieden en afzetkanalen

nieuwe lokatie, centralisatie of decentralisatie, in- of outsourcing

aanschaf fysieke installatie, bouw software systeem, informatieplanning

kosten verbijzondering, vaststellen nieuwe tarieven

groei of krimp, etc.

als uw organisatie niet de beschikking heeft over een eigen projectmanager,
omdat specifieke kennis en ervaring ontbreekt, kwaliteit tekort schiet of tijd niet beschikbaar is
kan GilenamA de projectmanager leveren

de projectmanager

managet de fasen definitie tot en met nazorg

levert inhoudelijke bijdrage specifiek aan de fasen evaluatie, definitie en ontwerp

is verantwoordelijk voor het behalen van het afgesproken resultaat

projectmanager

de accenten die de projectmanager legt, zijn met name

validatie beeld van de werkelijkheid, toekomstig resultaat,
realisatie (afnametest)
plannen en organiseren samenstellen projectteam en eventueel deelteams,
plannen per fase: activiteiten en taken, mijlpalen
voortgangsbewaking tijd, doorlooptijd, kosten, kwaliteit, organisatie,
projectrisico’s onderkennen en tijdig en alert op reageren
communicatie naar opdrachtgever en projectteam,
met direct betrokkenen
opleiding vaststellen procedures en werkinstructies, instructie, opleiding
implementatie en nazorg waak voor fatalisme, cynisme en obstructie tijdens implementatie,
pak onvolkomenheden, problemen en onduidelijkheden direct aan

voorbeelden

opzetten van een nieuwe picklijn met pick to light-systeem voor het uitleveren van fastmovers

vervanging tilt-tray sorteerinstallatie groupage vervoerscentrale

systeemmigratie van IBM-mainframe naar Oracle client-server

distributie vanuit één hoofdlokatie en depots in sterstructuur

warehouse verhuizen naar nieuwbouw-pand

insourcen van een logistieke operatie

implementatiemanager en gebruikers projectleider

projectmanagement kan ook uitgevoerd worden in de vorm van:


implementatie management

meestal vanaf de fase bouw

nieuwe dienst of klant na verkoop door sales

installeren nieuwe fysiek logistiek systeem na inkoop

uitrollen van een systeem, dienst, etc. over meerdere verschillende lokaties


gebruikers projectleider

alle fasen van het project

bouw technisch deel aangestuurd door technisch projectleider (IT, gebouw, installatie)

logistiek software systeem
lijn management

uw organisatie wordt geconfronteerd met een logistiek proces, waarin

gedefiniëerde doelstellingen niet gehaald worden – te hoge kosten en te lage klanttevredenheid

op wisselende omstandigheden onvoldoende geanticipeerd en gereageerd wordt

aanpassingen onvoldoende ingevoerd zijn

accenten verkeerd gelegd worden; te operationeel of juist te strategisch

als uw organisatie niet de beschikking heeft over de juiste lijnmanager,
kan GilenamA de lijnmanager leveren

de lijnmanager

managet de fase gebruik en beheer

geeft bijsturing en aanpassing in de fasen definitie tot en met nazorg

lijnmanager

de accenten die de lijnmanager legt, zijn met name

leidinggeven

rollen en verwachte bijdrages vaststellen, sturen en controleren,
delegeren, aanspreken op niet-gewenst gedrag en resultaat
resultaat halen effectieve en efficiënte uitvoer processen, klanttevredenheid,
tastbare resultaten bereiken
plannen en organiseren werken vanuit plan, voortgangsbewaking, reageren op wijzigingen,
prioriteiten stellen
controleren en coachen werkprocessen (inzetten, uitslag, lokatie), performance, productiviteit
periodiek terugkoppelen, gewenst gedrag en resultaat aangeven
ontwikkelen mogelijkheden tot verbeteringen onderzoeken, bouwen en invoeren
herinrichten van processen, opleiding en instructie
anticiperen reageren op gewijzigde volume- en orderkarakteristieken , seizoenen
aanpassingen binnen bestaande routines
aanpassen uitvoeren van een structurele aanpassing in logistiek proces

voorbeelden

contractmanager
aansturen warehouse- en customer service activiteiten voor een kleding contract

warehouse manager
aansturen warehouse-activiteiten alle contracten logistieke dienstverlener – 140 fte

logistiek manager
tijdelijk aansturen en ontwikkelen verbetertrajact diverse warehouse contracten
logistiek advies

uw organisatie wil het logistiek proces (blijven) ontwikkelen
opdat u met uw logistiek aansluit, bij blijft en uiteindelijk vooruitloopt op uw concurrent

als uw organisatie niet de beschikking heeft over eigen adviseurs,
omdat specifieke kennis en ervaring ontbreekt, kwaliteit tekort schiet of tijd niet beschikbaar is
kan GilenamA de logistiek adviseur leveren

de logistiek adviseur

levert inhoudelijke bijdrage aan de fasen evaluatie, definitie en ontwerp

kan belast zijn met de fasen bouw, implementatie en nazorg

logistiek adviseur

de accenten die de logistiek adviseur legt, zijn met name

analyse problemen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden,
logische verbanden tussen verschillende deelaspecten leggen
onderzoek gegevens verzamelen, simulatie van alternatieven
omgaan met onzekerheid wat betreft beeld en detail van de werkelijkheid
creativiteit en ontwerp van groene weide en brainstorm tot aan convergentie naar oplossing
temper leverancier en opdrachtgever in hun voorstellen en oplossingen
validatie beeld van de werkelijkheid, toekomstig resultaat

voorbeelden

strategisch

informatiesysteemplan en onderbouw ondernemingsplan

logistiek besturingsmodel

due diligence naar logistiek potentiële overname-kandidaat

functioneel onderzoek IT-systemen potentiële overname-kandidaat


tactisch

bedrijfskundige onderbouw afdelingen supermarkt
uren en m2 per omzetklasse en verkoopvariant, weekrooster, administratieve processen

ontwerpen orderpicklijnen fastmovers en nieuwe titels; sorteersysteem groupage vervoer
aanschaf fysieke installatie, artikelplanning, logistieke aansturing
tracking en tracing; programma van eisen informatiesysteem
evaluatie 2 gescheiden picklijnen voor fastmovers en nieuwe titels en integratie tot 1 picklijn

systeemmigratie van IBM-mainframe naar Oracle client-server
programma van eisen, koppeling met routeplansysteem en met groupage informatiesysteem

kostenverbijzondering, onderzoek kostenstuctuur en vaststellen kostprijs en tarief

opslag- en orderpickmethodieken
bulk- en grijpartikelen, fast-, medium- en slowmovers, legbord- en palletracking,
aantal en grootte lokaties; nieuwe voorraad bijvoegen of nieuwe lokatie,
artikel op één of meerdere lokaties batchpicking mogelijk maken in wms


operationeel

warehouseplanning en –aansturing
voorinformatie en prognose, week- en dagplanning, toewijzing, kick off, voortgangsbewaking

in-proces controles
inzetten, picken, verpakken, lege lokatie, nul lokatie

registratie en rapportage
verwerkte aantallen, besteedde uren, doorlooptijd, eindtijd, productiviteit, kpi’s

procedures en werkinstructies afspraken,
opleiding en instructie, inzetbaarheidsmatrix, toekennen taken en verantwoordelijkheden

magazijn inrichting
layout en routing, (her)inrichting werkplekken
ABC-analyse voorraad, opslagmethodiek

verpakkingsmateriaal
optimalisatie artikelen, voorraadbeheer, intern aanvullenLeveringsvoorwaarden               Disclaimer               Copyright 2006 Gilenama