profiel
diensten
visie
contact

Copyright ©2006 GilenamA, Eindhoven,

Alle rechten voorbehouden

GilenamA staat u toe de documenten die op deze website staan te bekijken, kopiëren, afdrukken en distribueren onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met deze regels:

De documenten of grafische afbeeldingen worden niet door of vanwege u veranderd.
De grafische afbeeldingen worden niet los van hun begeleidende tekst gekopieerd of verspreid.
Het bovenvermelde copyright wordt altijd vermeld op elke kopie die u maakt en geen andere copyright of eigendomsmededelingen worden vermeld.
Noch GilenamA noch enige andere derde partij heeft enige licentie aan u verleend of enig recht onder een patent, trademark of copyright.
Deze website wordt u ter beschikking gesteld ter informatie, zonder enige vorm van waarborg of garantie.
Productnamen, logo's en specifieke woorden of zinnen op deze website zijn trademarks of tradenames van GilenamA of van een andere partij waarvan toestemming is verkregen deze te gebruiken.


Leveringsvoorwaarden               Disclaimer               Copyright 2006 Gilenama